+90 264 272 68 69
HİZMETLERİMİZ

Tavuk Kümesi Isıtma 1

Kümes Isı Pompaları

Beyaz et üretim işletmelerinde, Broyler ve hindi yetiştiriciliğinde genetik potansiyeli en iyi şekilde ortaya koyabilmek için kümes performansının, maksimum seviyede en iyisi olmak zorundadır.

Mükemmel kümes performansı  için en az yem, su, ısıtma, soğutma ve havalandırmada çok önemlidir. Ancak hayvana sağlığını ve konforunu sağlayacak bir yapılandırma ( Klima ) sağlanırsa, kaliteli ve hızlı büyüme gerçekleşir  ve kaliteli et üretiminde maksimum geri dönüş sağlanır.

İklimlendirme ile hayvanın yaşam alanında ( Kümeste ) aşağıdaki tabloya uygun şekilde Nem, Isı, CO2, CO, NH3 devamlı kontrol altında tutulmalıdır. 

Tavuk Kümesi 2

Bu parametreleri verilen değerlerde sağlamak için, kesinlikle kümes her mevsimde, ölçülen değerler doğrultusunda havalandırılmalıdır. Mevcut kümeslerde belirli periotlarla dışardaki soğuk hava direkt Olarak fanlara basılır, içerideki sıcak havada dışarı atılır.   

Tavuk Kümesi 3 

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı değişik havalandırma sistemleri kullanılmaktadır, hepsinin ortak özelliği taze hava şartlandırması ile, soğuk havanın hayvanların rahatı için kümese hemojen bir şekilde yayılması, ayrıca aşırı sıcak havanın dışarı atılması sağlanır.  Kümeslerin ideal standartlara getirilme derecesi 20 -22°C olmalıdır

Dışarı atılan sıcak hava yerine kümese alınan soğuk hava, kışın ısıtılmalı, yazın ise soğutulmalıdır, en fazla enerji sarfiyatı soğuk havayı ısıtmak için kullanılır.

Aşağıdaki örnek tabloda, 1400m² , 25000 adet civciv barındıran kümesin grafiği verilmiştir. Civcivler büyüdükçe daha fazla havaya ihtiyaç duymaktadırlar.   

Tavuk Kümesi 4 Kümes hayvanları ısı ve nem üretilir.

Havalandırmada ısı kaybı artarken 4. Haftadan itibaren kanatlı hayvanların ürettiği gizli ısı, bina ısı kaybını dengelemektedir. Burada 7 haftalık toplam ısı kaybı 302.688 kwh/7 hafta, maliyeti 29,100.00 olmaktadır.Isı pompası ve ısı geri kazanım cihazını birlikte kullanarak maksimum  verimi elde eden, yeni nesil ISI POMPASI SİSTEMİ SDG Mühendislik tarafından geliştirilmiş ve dışarıya atılan faydasız amonyak  gazı ile karışık sıcak havanın ısısını,  ısı geri kazanım cihazı ile alıp, içeriye verilmekte olan soğuk temiz havayı tekrardan ısıtarak,  yüksek oranda enerjiden tasarruf sağlamaktadır. 7 haftalık dönem için enerji maliyeti 5,341.00 civarına düşmektedir. Bir dönemde 24,000.00 ₺ civarı kar elde edilmektedir. 

Tavuk kümesi 5Kirli sıcak hava ile soğuk temiz hava kanalları değişmekte, içeriye direk olarak soğuk hava verilmemelidir. Hava şartlandıktan sonra istenilen değerlerde kümese sıcak hava verilmelidir.  Kümeslerde optimum başarıyı elde etmek için sıcak hava veya soğuk havayı ortama hemojen bir şekilde dağıtmalıdır.

 Tavuk Kümesi 6