+90 264 272 68 69
HİZMETLERİMİZ

Oksijen bariyerli boruları diğer borulardan ayıran özellik, suyun içerisinde oluşabilecek oksijen miktarını sıfıra indirmesidir. Sulu sistem ısıtma tesisatların en büyük problemi korozyona maruz kalmalarıdır. Oksijeni yok ettiğinizde paslanma ve diğer etkenler ortadan kaldırılır. Oksijen bariyerli PXB boru içerisinde bulunan oksijen, su içerisinde erime yaparak kaybolur. Bunun en belirgin etkisini yerden ısıtma sistemlerinde görmek mümkündür. Yerden ısıtma sistemlerde, ısının 40 derecenin üzerine çıkamaması nedeniyle içeride canlı mikroorganizmaların yaşamasına neden olur. Boru çevresinde giderek çoğalan mikroorganizmalar, tesisatın tıkanmasına neden olur. Kalorifer tesisat borularında suyun akış hızını etkileyen bu faktörü yok etmek için, her yıl temizlik yaptırmanız gereklidir. Bakım maliyetlerin artmasına sebep olan borular yerine, oksijen bariyerli boru kullanarak uzun ömürlü alt yapıya sahip olabilirsiniz.