+90 850 305 55 04
HİZMETLERİMİZ

 Temiz su tesisatı; borular, fittings armatürler, su sayaçları, su deposu, hidrofor tesisatı, havalıklar ve basınç regülatörlerinden oluşur. Normal olarak temiz su şehir şebekesinden beslenir.
 
Sürekli su kesintilerinin olduğu şehirlerde temiz suyun depolanması gerekmektedir. Bu depolama da kişi bası günde 100-120 litre yeterli olacaktır. Depo hacimleri belirlenirken günlük su tüketimi maksimum düzeyde belirlenmesi gerekir. Depo hacmi binanın 2 veya 3 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte seçilir.

Su depolama aynı zamanda yangın rezervi olarak bazı uygulamalarda şart konulmuştur. Yangın suyu deposu ayrı yapılabileceği gibi, kullanma suyu rezervine yangın suyu rezervi ilave edilmiş toplam su aynı depoda da saklanabilir.

Temiz Su Boru Tesisatı Hesabı
 Temiz su boru hesabı, basınç kayıplarının dengelenmesi esasına dayanır. En kritik devreden başlayarak, boru devrelerinde kullanılabilecek basınç düşümünü sağlayan, boru çapları belirlenir. Bunun için;

a. Borudaki hesaba esas su debisi
b. Kullanma noktasındaki istenen akma basıncı
c. Şebeke basıncındaki basıncın belirlenmesi
d. Borulardaki basınç kayıplarının hesabı gerekir